ToolStripItem.ResetBackColor Yöntem

Tanım

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

public:
 virtual void ResetBackColor();
public virtual void ResetBackColor ();
abstract member ResetBackColor : unit -> unit
override this.ResetBackColor : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetBackColor ()

Açıklamalar

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

Şunlara uygulanır