ToolStripItem.ResetRightToLeft Yöntem

Tanım

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

public:
 virtual void ResetRightToLeft();
public virtual void ResetRightToLeft ();
abstract member ResetRightToLeft : unit -> unit
override this.ResetRightToLeft : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetRightToLeft ()

Açıklamalar

Bu yöntem bu sınıfla ilgili değildir.This method is not relevant to this class.

Şunlara uygulanır