ToolStripItem.TextImageRelation Özellik

Tanım

Metnin ve resmin konumunu birbirlerine göre alır veya ayarlar ToolStripItem .Gets or sets the position of ToolStripItem text and image relative to each other.

public:
 property System::Windows::Forms::TextImageRelation TextImageRelation { System::Windows::Forms::TextImageRelation get(); void set(System::Windows::Forms::TextImageRelation value); };
public System.Windows.Forms.TextImageRelation TextImageRelation { get; set; }
member this.TextImageRelation : System.Windows.Forms.TextImageRelation with get, set
Public Property TextImageRelation As TextImageRelation

Özellik Değeri

TextImageRelation

TextImageRelationDeğerlerden biri.One of the TextImageRelation values. Varsayılan değer: ImageBeforeText.The default is ImageBeforeText.

Açıklamalar

TextImageRelation' Deki metne göre görüntünün göreli yerleşimini tanımlamak veya belirlemek için özelliğini kullanın ToolStripItem .Use the TextImageRelation property to define or determine the relative placement of the image with respect to the text on a ToolStripItem. Bir görüntü, metin veya her ikisi de olmayan öğeler özel durumlar olarak değerlendirilir, böylece ToolStripItem eksik öğe veya öğeler için boş bir nokta görüntülenmez.Items that lack an image, text, or both are treated as special cases so that the ToolStripItem does not display a blank spot for the missing element or elements.

Şunlara uygulanır