ToolStripItemCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all items from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public virtual void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Overridable Sub Clear ()

Özel durumlar

Açıklamalar

ClearBir üst denetimden tüm denetim koleksiyonunu kaldırmak için yöntemini kullanın.Use the Clear method to remove the entire collection of controls from a parent control.

Koleksiyondan tek bir denetimi kaldırmak için Remove veya RemoveAt yöntemini kullanın.To remove an individual control from the collection, use the Remove or RemoveAt method.

Öğesine yeni denetimler eklemek için ToolStripItem ToolStripItemCollection Add veya AddRange metodunu kullanın.To add new ToolStripItem controls to the ToolStripItemCollection, use the Add or AddRange method.

Devralanlara Notlar

Clear()Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, Clear() tüm denetimlerin koleksiyondan kaldırıldığından emin olmak için temel sınıfın yöntemini çağırdığınızdan emin olun.When overriding Clear() in a derived class, be sure to call the base class's Clear() method to ensure that all the controls are removed from the collection.

Şunlara uygulanır