ToolStripItemCollection.ContainsKey(String) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen anahtara sahip bir öğe içerip içermediğini belirler.Determines whether the collection contains an item with the specified key.

public:
 virtual bool ContainsKey(System::String ^ key);
public virtual bool ContainsKey (string key);
abstract member ContainsKey : string -> bool
override this.ContainsKey : string -> bool
Public Overridable Function ContainsKey (key As String) As Boolean

Parametreler

key
String

İçinde yerini almak için olan anahtar ToolStripItemCollection .The key to locate in the ToolStripItemCollection.

Döndürülenler

Boolean

true Eğer, ToolStripItemCollection belirtilen anahtarı içeren bir içeriyorsa ToolStripItem ; Aksi takdirde, false .true if the ToolStripItemCollection contains a ToolStripItem with the specified key; otherwise, false.

Açıklamalar

keyParametre değeri özelliğine karşılık gelir ToolStripItem.Name .The key parameter value corresponds to the ToolStripItem.Name property.

Şunlara uygulanır