ToolStripItemCollection.Insert(Int32, ToolStripItem) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki belirtilen öğeyi koleksiyona ekler.Inserts the specified item into the collection at the specified index.

public:
 void Insert(int index, System::Windows::Forms::ToolStripItem ^ value);
public void Insert (int index, System.Windows.Forms.ToolStripItem value);
member this.Insert : int * System.Windows.Forms.ToolStripItem -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, value As ToolStripItem)

Parametreler

index
Int32

İçinde ToolStripItemCollection ekleneceği konum ToolStripItem .The location in the ToolStripItemCollection at which to insert the ToolStripItem.

value
ToolStripItem

Eklenecek ToolStripItem öğesi.The ToolStripItem to insert.

Özel durumlar

valueParametresi null .The value parameter is null.

Şunlara uygulanır