ToolStripItemCollection.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen dizinden bir öğeyi kaldırır.Removes an item from the specified index in the collection.

public:
 void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
member this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğesinin dizin değeri ToolStripItem .The index value of the ToolStripItem to remove.

Özel durumlar

Açıklamalar

ToolStripItem' Dan kaldırıldığında ToolStripItemCollection , sonraki tüm denetimler koleksiyonda bir konum yukarı taşınır.When a ToolStripItem is removed from the ToolStripItemCollection, all subsequent controls are moved up one position in the collection.

Yöntemini kullanarak öğesini de kaldırabilir ToolStripItem Remove veya yöntemini kullanarak tüm denetimleri kaldırabilirsiniz Clear .You can also remove a ToolStripItem by using the Remove method, or remove all controls by using the Clear method.

Koleksiyona yeni nesneler eklemek için, ToolStripItem Add veya AddRange yöntemlerini kullanın.To add new ToolStripItem objects to the collection, use the Add or AddRange methods.

Şunlara uygulanır