ToolStripItemCollection.IList.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all items from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ToolStripItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ToolStripItemCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır