ToolStripItemCollection.IList.Contains(Object) Yöntem

Tanım

Koleksiyonun belirtilen öğeyi içerip içermeyeceğini belirler.Determines if the collection contains a specified item.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametreler

value
Object

Koleksiyonda bulacak öğe.The item to locate in the collection.

Döndürülenler

Boolean

true , value koleksiyonda yer alıyorsa, aksi durumda, false .true if value is contained in the collection; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ToolStripItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ToolStripItemCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır