ToolStripItemCollection.IList.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki bir öğeyi koleksiyondan kaldırır.Removes an item from the collection at a specified index.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the item to remove.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ToolStripItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ToolStripItemCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır