ToolStripOverflow.LayoutEngine Özellik

Tanım

Düzen altyapısı arabirimi tarafından döndürülen önbelleğe alınmış öğesine bir başvuru geçirir LayoutEngine .Passes a reference to the cached LayoutEngine returned by the layout engine interface.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::Layout::LayoutEngine ^ LayoutEngine { System::Windows::Forms::Layout::LayoutEngine ^ get(); };
public override System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine LayoutEngine { get; }
member this.LayoutEngine : System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine
Public Overrides ReadOnly Property LayoutEngine As LayoutEngine

Özellik Değeri

LayoutEngine

LayoutEngineDüzen altyapısı arabirimi tarafından döndürülen önbelleğe alınmış düzen altyapısını temsil eden bir.A LayoutEngine that represents the cached layout engine returned by the layout engine interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.