ToolStripOverflowButton.GetPreferredSize(Size) Yöntem

Tanım

Bir denetimin sığdırabilecek dikdörtgen bir alanın boyutunu alır.Retrieves the size of a rectangular area into which a control can fit.

public:
 override System::Drawing::Size GetPreferredSize(System::Drawing::Size constrainingSize);
public override System.Drawing.Size GetPreferredSize (System.Drawing.Size constrainingSize);
override this.GetPreferredSize : System.Drawing.Size -> System.Drawing.Size
Public Overrides Function GetPreferredSize (constrainingSize As Size) As Size

Parametreler

constrainingSize
Size

Bir denetimin özel ölçekli alanı.The custom-sized area for a control.

Döndürülenler

Size

SizeBir dikdörtgenin genişliğini ve yüksekliğini temsil eden sıralı bir tür çifti.An ordered pair of type Size representing the width and height of a rectangle.

Şunlara uygulanır