ToolStripOverflowButton.HasDropDownItems Özellik

Tanım

Öğesinin üzerinde taşan öğeleri olup olmadığını gösteren bir değer alır ToolStripOverflowButton ToolStrip .Gets a value indicating whether the ToolStripOverflowButton has items that overflow the ToolStrip.

public:
 virtual property bool HasDropDownItems { bool get(); };
public override bool HasDropDownItems { get; }
member this.HasDropDownItems : bool
Public Overrides ReadOnly Property HasDropDownItems As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueToolStripOverflowButtonöğelerinde taşma öğeleri varsa, aksi durumda false .true if the ToolStripOverflowButton has overflow items; otherwise, false.

Şunlara uygulanır