ToolStripOverflowButton.RightToLeftAutoMirrorImage Özellik

Tanım

Bu özellik bu sınıfla ilgili değildir.This property is not relevant to this class.

public:
 property bool RightToLeftAutoMirrorImage { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool RightToLeftAutoMirrorImage { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.RightToLeftAutoMirrorImage : bool with get, set
Public Property RightToLeftAutoMirrorImage As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Otomatik yansıtmayı etkinleştirmek için; Aksi takdirde, false .true to enable automatic mirroring; otherwise, false.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik bu sınıfla ilgili değildir.This property is not relevant to this class.

Şunlara uygulanır