WebBrowserBase.CreateSink Yöntem

Tanım

Olayları dinlemeye hazırlamak için denetim tarafından çağırılır.Called by the control to prepare it for listening to events.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

protected:
 virtual void CreateSink();
protected virtual void CreateSink ();
abstract member CreateSink : unit -> unit
override this.CreateSink : unit -> unit
Protected Overridable Sub CreateSink ()

Açıklamalar

Bu uygulama hiçbir şey yapmaz.This implementation does nothing.

Devralanlara Notlar

Türetilmiş sınıflar, temel ActiveX denetimindeki bir bağlantı noktasına iliştirmek için bu yöntemi geçersiz kılabilir.Derived classes can override this method to attach to a connection point in the underlying ActiveX control.

Şunlara uygulanır