FrameworkContentElement.BeginInit Yöntem

Tanım

Bir öğe başlatılmadan önce çağırılır.Called before an element is initialized.

public:
 virtual void BeginInit();
public virtual void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Overridable Sub BeginInit ()

Uygulamalar

Devralanlara Notlar

Öğe yükleme işlemi sırasında, öğe başlatılmadan önce gerçekleşmesi gereken özel işleme sağlamak için bu yöntemi geçersiz kılın.Override this method to provide special handling that should occur before your element is initialized during the element loading process.

Temel (varsayılan) uygulama, başlatmayı izlemek için bazı iç bayrakları ayarlarsa, uygulamanız temel uygulamayı çağırmalıdır.Your implementation should call the base implementation, because the base (default) implementation sets some internal flags to keep track of initialization.

Ana uygulama, BeginInit() ulaşmadan önce aynı öğe üzerinde birden fazla kez çağrılırsa bir özel durum oluşturur EndInit() .The base implementation will throw an exception if BeginInit() is called more than one time on the same element prior to reaching EndInit().

Şunlara uygulanır