FrameworkContentElement.BindingGroupProperty Alan

Tanım

BindingGroupBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the BindingGroup dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ BindingGroupProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty BindingGroupProperty;
 staticval mutable BindingGroupProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly BindingGroupProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

DependencyProperty

Şunlara uygulanır