FrameworkContentElement.BringIntoView Yöntem

Tanım

Bu öğeyi, içinde bulunduğu kaydırılabilir her bölge içinde görünüme getirmeye çalışır.Attempts to bring this element into view, within any scrollable regions it is contained within.

public:
 void BringIntoView();
public void BringIntoView ();
member this.BringIntoView : unit -> unit
Public Sub BringIntoView ()

Açıklamalar

Bu yöntemi çağırarak, MakeVisible öğeyi içeren herhangi bir üst kaydırılabilir alanı (üst öğe çok iyi olabilir FrameworkElement , a değil,) etkin bir şekilde çağıracaksınız FrameworkContentElement .By calling this method, you effectively will call MakeVisible on any parent scrollable area that contains the element (the parent may very well be a FrameworkElement, not a FrameworkContentElement). Bu öğe kaydırılabilir bir alanda yer alıyorsa, olay hala çıkarılır, ancak hiçbir etkisi olmayacaktır.If this element is not contained in a scrollable area, the event is still raised, but there will be no effect.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.