FrameworkContentElement.ContextMenu Özellik

Tanım

Bağlam menüsü bu öğe içinden aracılığıyla istendiğinde görünmesi gereken bağlam menüsü öğesini alır veya ayarlar kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) .Gets or sets the context menu element that should appear whenever the context menu is requested via kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) from within this element.

public:
 property System::Windows::Controls::ContextMenu ^ ContextMenu { System::Windows::Controls::ContextMenu ^ get(); void set(System::Windows::Controls::ContextMenu ^ value); };
public System.Windows.Controls.ContextMenu ContextMenu { get; set; }
member this.ContextMenu : System.Windows.Controls.ContextMenu with get, set
Public Property ContextMenu As ContextMenu

Özellik Değeri

ContextMenu

Bu öğenin kullandığı bağlam menüsü.The context menu that this element uses.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir öğesine bir koyar ContextMenu Paragraph .The following example places a ContextMenu on a Paragraph.

<Paragraph>Lorem ipsum etc.
 <Paragraph.ContextMenu>
  <ContextMenu Name="cm">
   <MenuItem Header="Edit"/>
   <MenuItem Header="Print"/>
  </ContextMenu>
 </Paragraph.ContextMenu>
</Paragraph>

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field ContextMenuProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.