FrameworkContentElement.GetBindingExpression(DependencyProperty) Yöntem

Tanım

BindingExpressionBelirtilen özelliğin bağlaması için öğesini alır.Gets the BindingExpression for the specified property's binding.

public:
 System::Windows::Data::BindingExpression ^ GetBindingExpression(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public System.Windows.Data.BindingExpression GetBindingExpression (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetBindingExpression : System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.Data.BindingExpression
Public Function GetBindingExpression (dp As DependencyProperty) As BindingExpression

Parametreler

dp
DependencyProperty

Bağlamanın alınacağı hedef DependencyProperty .The target DependencyProperty from which to get the binding.

Döndürülenler

BindingExpression

BindingExpressionHedef veriye bağlıysa bir döndürür; Aksi takdirde, null .Returns a BindingExpression if the target is data bound; otherwise, null.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir özelliği sorgulayarak bağlamayı alır.The following example retrieves a binding by querying a property.

Binding binding = introParagraph.GetBindingExpression(FrameworkContentElement.TagProperty).ParentBinding;
Dim binding As Binding = introParagraph.GetBindingExpression(FrameworkContentElement.TagProperty).ParentBinding

Şunlara uygulanır