FrameworkContentElement.Initialized Olay

Tanım

Bu başlatıldığında gerçekleşir FrameworkContentElement .Occurs when this FrameworkContentElement is initialized. Bu saatle çakışan, özelliğin değerinin, IsInitialized false (veya tanımsız) olarak değiştiği çalışmalarla birlikte değişir true .This coincides with cases where the value of the IsInitialized property changes from false (or undefined) to true.

public:
 event EventHandler ^ Initialized;
public event EventHandler Initialized;
member this.Initialized : EventHandler 
Public Custom Event Initialized As EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Açıklamalar

Bu olay, EndInit veya yöntemleri her çağrıldığında oluşturulur OnInitialized .This event will be raised whenever the EndInit or OnInitialized methods are called. Bu yöntemlere yapılan çağrılar bilinçli kodu tarafından veya yükleme işlemi tarafından yapılmış olabilir Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) .Calls to these methods could have been made by deliberate code, or by the Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) loading process.

Şunlara uygulanır