FrameworkContentElement.Loaded Olay

Tanım

Öğe düzenlendiği, işlendiğinde ve etkileşim için hazır olduğunda gerçekleşir.Occurs when the element is laid out, rendered, and ready for interaction.

public:
 event System::Windows::RoutedEventHandler ^ Loaded;
public event System.Windows.RoutedEventHandler Loaded;
member this.Loaded : System.Windows.RoutedEventHandler 
Public Custom Event Loaded As RoutedEventHandler 

Olay Türü

RoutedEventHandler

Açıklamalar

Doğrudan yönlendirilmiş olaylar bir yolu takip etmez, yalnızca oluşturuldukları öğe içinde işlenir.Direct routed events do not follow a route, they are only handled within the same element on which they are raised. Doğrudan yönlendirilmiş olaylar diğer yönlendirilmiş olay davranışını destekler: erişilebilir bir işleyiciler koleksiyonunu destekler ve bir stilde bir stil olarak kullanılabilir EventTrigger .Direct routed events do support other routed event behavior: they support an accessible handlers collection, and can be used as an EventTrigger in a style.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field LoadedEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy DirectDirect
TemsilciDelegate RoutedEventHandler

Şunlara uygulanır