FrameworkContentElement.MoveFocus(TraversalRequest) Yöntem

Tanım

Klavye odağını bu öğeden başka bir öğeye kaydırır.Moves the keyboard focus from this element to another element.

public:
 override bool MoveFocus(System::Windows::Input::TraversalRequest ^ request);
public override sealed bool MoveFocus (System.Windows.Input.TraversalRequest request);
override this.MoveFocus : System.Windows.Input.TraversalRequest -> bool
Public Overrides NotOverridable Function MoveFocus (request As TraversalRequest) As Boolean

Parametreler

request
TraversalRequest

Bir numaralandırmanın değeri olarak, odağın taşınacağı yön.The direction that focus is to be moved, as a value of the enumeration.

Döndürülenler

Boolean

trueOdak başarıyla taşınırsa döndürür; false belirtilen şekilde yönle hedef öğe yoksa.Returns true if focus is moved successfully; false if the target element in direction as specified does not exist.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.