FrameworkContentElement.OnGotFocus(RoutedEventArgs) Yöntem

Tanım

Olay için sınıf işleyicisi GotFocus .Class handler for the GotFocus event.

protected:
 override void OnGotFocus(System::Windows::RoutedEventArgs ^ e);
protected override void OnGotFocus (System.Windows.RoutedEventArgs e);
override this.OnGotFocus : System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnGotFocus (e As RoutedEventArgs)

Parametreler

e
RoutedEventArgs

Olaya ilişkin olay verileri.Event data for the event.

Açıklamalar

Bu sınıf işleyicisi, olay bu öğeden Kaynaklarsa bu öğe üzerinde uygun odak davranışını ayarlar.This class handler sets appropriate focus behavior on this element if the event originated from this element. Etkinliğin kaynağı ağaçta başka bir öğe ise, işleyici hiçbir şey yapmaz.If the event's source was another element in the tree, the handler does nothing.

Bu varsayılan odaklama davranışını ögesinde değiştirmek için bu yöntemi geçersiz kılın.Override this method in order to change these default focusing behavior on your element.

Şunlara uygulanır