FrameworkContentElement.ShouldSerializeStyle Yöntem

Tanım

Serileştirme işlemlerinin, Style Bu sınıfın örneklerinde özelliğin içeriğini serileştirmesi gerekip gerekmediğini döndürür.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Style property on instances of this class.

public:
 bool ShouldSerializeStyle();
public bool ShouldSerializeStyle ();
member this.ShouldSerializeStyle : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeStyle () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

trueStyleözellik değeri serileştirilmelidir; Aksi takdirde, false .true if the Style property value should be serialized; otherwise, false.

Açıklamalar

true Style Yerel olarak ayarlandıysa, bu döndürülür.This will return true if the Style is locally set.

Şunlara uygulanır