FrameworkContentElement.UnloadedEvent Alan

Tanım

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ UnloadedEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent UnloadedEvent;
 staticval mutable UnloadedEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly UnloadedEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Açıklamalar

Olay tanımlayıcı nesneleri, yönlendirilmiş olaylar kaydedildiğinde oluşturulur (bkz RegisterRoutedEvent .) ve daha sonra sınıf işleyicileri eklemek için kullanılabilir (bkz RegisterClassHandler .).Event identifier objects are created when routed events are registered (see RegisterRoutedEvent) and can then be used to add class handlers (see RegisterClassHandler). Tanımlayıcı nesneleri tanımlayıcı bir ad, sahip türü, işleyici türü, yönlendirme stratejisi ve olay için sahip eklemek için bir yardımcı program yöntemi içerir.Identifier objects contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and a utility method for adding owners for the event.

Şunlara uygulanır