FrameworkContentElement.UpdateDefaultStyle Yöntem

Tanım

Varsayılan stili geçerli olacak şekilde yeniden uygular FrameworkContentElement .Reapplies the default style to the current FrameworkContentElement.

public:
 void UpdateDefaultStyle();
public void UpdateDefaultStyle ();
member this.UpdateDefaultStyle : unit -> unit
Public Sub UpdateDefaultStyle ()

Şunlara uygulanır