Freezable.CanFreeze Özellik

Tanım

Nesnenin değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

public:
 property bool CanFreeze { bool get(); };
public bool CanFreeze { get; }
member this.CanFreeze : bool
Public ReadOnly Property CanFreeze As Boolean

Özellik Değeri

geçerli nesne değiştirilebilir hale getirilebilir veya zaten değiştirilemiyor olabilir; true Aksi takdirde, false.true if the current object can be made unmodifiable or is already unmodifiable; otherwise, false.

Devralanlara Notlar

Bu yöntem uygulama, bir Freezable değiştirilebilir olup olmadığını anlamak için isChecking true olarak ayarlanan FreezeCore(Boolean) yöntemini kullanır.This method implementation uses the FreezeCore(Boolean) method with isChecking set to true to determine whether a Freezable can be made unmodifiable. Bu özelliğin türetilmiş bir sınıfta davranış şeklini değiştirmek için FreezeCore(Boolean) yöntemini geçersiz kılın.To modify the way this property behaves in a derived class, override the FreezeCore(Boolean) method.

Şunlara uygulanır