Freezable.Changed Olay

Tanım

FreezableYa da içerdiği bir nesne değiştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

public:
 event EventHandler ^ Changed;
public event EventHandler Changed;
member this.Changed : EventHandler 
Public Custom Event Changed As EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Açıklamalar

Geçerli nesne değiştirilebilir olmadığında (özellik olduğunda) olay işleyicileri eklemeyi veya kaldırmayı denerseniz IsFrozen true , bir özel durum oluşturulur.If you attempt to add or remove event handlers when the current object is not modifiable (when the IsFrozen property is true), an exception is thrown.

Şunlara uygulanır