Freezable.CreateInstance Yöntem

Tanım

Freezable sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Freezable class.

protected:
 System::Windows::Freezable ^ CreateInstance();
protected System.Windows.Freezable CreateInstance ();
member this.CreateInstance : unit -> System.Windows.Freezable
Protected Function CreateInstance () As Freezable

Döndürülenler

Freezable

Yeni örnek.The new instance.

Açıklamalar

Bu korumalı bir yöntemdir ve davranışa yönelik gerçek nesneye özgü uygulamalar, CreateInstanceCore Bu yöntemin dahili olarak çağırdığı metodun geçersiz kılma uygulamasına Bağımlıdır.This is a protected method, and the actual object-specific implementations for the behavior are dependent on the override implementation of the CreateInstanceCore method, which this method calls internally.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.