Freezable.GetCurrentValueAsFrozen Method

Definition

Geçerli özellik değerlerini kullanarak Freezable dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

public:
 System::Windows::Freezable ^ GetCurrentValueAsFrozen();
public System.Windows.Freezable GetCurrentValueAsFrozen ();
member this.GetCurrentValueAsFrozen : unit -> System.Windows.Freezable
Public Function GetCurrentValueAsFrozen () As Freezable

Returns

Freezable

Freezabledondurulmuş bir kopyası.A frozen copy of the Freezable. Kopyanın IsFrozen özelliği trueolarak ayarlanmıştır.The copy's IsFrozen property is set to true.

Remarks

Bu yöntemin kullanılması, CloneCurrentValue kullanarak bir kopya oluşturmaya benzer ve sonra Freeze yöntemiyle donduruyor.Using this method is similar to creating a copy using the CloneCurrentValue and then freezing it with the Freeze method.

GetAsFrozen ve GetCurrentValueAsFrozen yöntemleri, zaten dondurulmuş olan Freezable alt nesneleri klonlamadıklarından, kopyalama performansını iyileştirebilir. Bunlar yalnızca başvuruya göre kopyalarlar.The GetAsFrozen and GetCurrentValueAsFrozen methods can improve copying performance because they do not clone Freezable sub-objects that are already frozen; they only copy them by reference.

Aşağıdaki tabloda GetAsFrozen ve GetCurrentValueAsFrozen yöntemleri arasındaki farklar özetlenmektedir.The following table summarizes the differences between the GetAsFrozen and GetCurrentValueAsFrozen methods.

EylemAction Getasdondurulmuş Yöntem davranışıGetAsFrozen method behavior GetCurrentValueAsFrozen yöntemi davranışıGetCurrentValueAsFrozen method behavior
Bir ifadeye sahip bir bağımlılık özelliğini kopyalamaCopying a dependency property that has an expression Yöntemi, özelliği Freeze amadığı için bir InvalidOperationException oluşturur.The method throws an InvalidOperationException because it cannot Freeze the property. İfadenin geçerli değeri kopyalanır, ancak ifadenin kendisi değildir.The current value of the expression is copied, but not the expression itself.
Animasyonlu bağımlılık özelliğini kopyalamaCopying an animated dependency property Özelliğin temel (hareketli olmayan) değeri kopyalanır.The property's base (non-animated) value is copied. Animasyonlar kopyalanmaz.Animations are not copied. Özelliğin geçerli animasyon değeri kopyalanır.The property's current animated value is copied. Animasyonlar kopyalanmaz.Animations are not copied.

Unset özelliklerinin kopyalanmadığını ve salt okunurdur özellikleri olduğunu unutmayın.Note that unset properties are not copied, nor are read-only properties.

Dondurulmuş olmayan Freezable bir kopyasını oluşturmak için CloneCurrentValue metodunu kullanın.To create a copy of the Freezable that is not frozen, use the CloneCurrentValue method.

Notes to Inheritors

Bu yöntem, kopyayı oluşturmak için sanal GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) yöntemini kullanır.This method uses the virtual GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) method to produce the clone.

Applies to

See also