Freezable.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

DependencyObject' Nin uygulamasını, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Changed türü değişen bir bağımlılık özelliğine yanıt olarak tüm işleyicileri de çağırmak için geçersiz kılar Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametreler

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Hangi özelliğin değiştirildiği hakkında bilgi ve eski ve yeni değerleri içeren Olay verileri.Event data that contains information about which property changed, and its old and new values.

Açıklamalar

Olay verileri yalnızca kendisi hakkındaki bilgileri içerir Freezable .The event data contains information about only the Freezable itself. Herhangi bir alt özellik bilgisinin işleyiciler aracılığıyla alınması gerekir Changed .Any sub-property information must be obtained through the Changed handlers.

Şunlara uygulanır