Freezable.WritePostscript Yöntem

Tanım

Freezable için Changed olayını yükseltir ve OnChanged() yöntemini çağırır.Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Freezable türetilen sınıflar, bağımlılık özellikleri olarak depolanmayan sınıf üyelerini değiştiren herhangi bir API 'nin sonunda bu yöntemi çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

protected:
 void WritePostscript();
protected void WritePostscript ();
member this.WritePostscript : unit -> unit
Protected Sub WritePostscript ()

Devralanlara Notlar

Freezable türetilen sınıflar, DependencyPropertyolarak depolanmayan bir sınıf üyesini değiştiren herhangi bir API 'nin sonunda bu yöntemi çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies a class member that is not stored as a DependencyProperty.

Şunlara uygulanır