Freezable.WritePreamble Method

Definition

Freezable dondurulmuş olmadığını ve geçerli bir iş parçacığı bağlamından erişildiğini doğrular.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable ınherıtors, bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerine yazan herhangi bir API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

protected:
 void WritePreamble();
protected void WritePreamble ();
member this.WritePreamble : unit -> unit
Protected Sub WritePreamble ()

Exceptions

Freezable örneği dondurulur ve üyelerini üzerine yazamaz.The Freezable instance is frozen and cannot have its members written to.

Remarks

Bu yöntem, iş parçacığı bağlamının erişilebilir olduğunu doğrulamak için VerifyAccess çağırır ve Freezable örneği zaten dondurulmuşsa bir özel durum oluşturur.This method calls VerifyAccess to verify the threading context is accessible, and it throws an exception if the Freezable instance is already frozen.

Notes to Inheritors

Freezable türetilen sınıflar, bağımlılık özellikleri olmayan üyelere yazmaya çalışmadan önce WritePreamble() çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call WritePreamble() before attempting to write to any members that are not dependency properties. Bir API 'de WritePreamble() çağırırsanız, ReadPreamble()çağrısını atlayabilirsiniz.If you call WritePreamble() in an API, you can omit a call to ReadPreamble().

Applies to

See also