GiveFeedbackEventArgs.Effects Özellik

Tanım

Sürükle ve bırak işleminin etkilerini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates the effects of drag-and-drop operation.

public:
 property System::Windows::DragDropEffects Effects { System::Windows::DragDropEffects get(); };
public System.Windows.DragDropEffects Effects { get; }
member this.Effects : System.Windows.DragDropEffects
Public ReadOnly Property Effects As DragDropEffects

Özellik Değeri

DragDropEffects

DragDropEffectsSürükleme ve bırakma işleminin etkilerini gösteren numaralandırmanın bir üyesi.A member of the DragDropEffects enumeration that indicates the effects of the drag-and-drop operation.

Şunlara uygulanır