IContentHost Arabirim

Tanım

Bu arabirim, ana bilgisayar düzenleri tarafından uygulanır ContentElement .This interface is implemented by layouts which host ContentElement.

public interface class IContentHost
public interface IContentHost
type IContentHost = interface
Public Interface IContentHost
Türetilmiş

Özellikler

HostedElements

Tüm alt türetilmiş sınıfları içeren bir sabit listesi ve ContentElement UIElement IContentHost kendi alt sınıflarından birinin doğrudan alt öğesi olan tüm türetilmiş sınıfları alır ContentElement .Gets an enumeration containing all descendant ContentElement-derived classes, as well as all UIElement-derived classes that are a direct descendant of the IContentHost or one of its descendant ContentElement classes.

Yöntemler

GetRectangles(ContentElement)

Alt öğe için bir sınırlayıcı dikdörtgen koleksiyonu döndürür.Returns a collection of bounding rectangles for a child element.

InputHitTest(Point)

Alt öğeler için isabet testi gerçekleştirir.Performs hit-testing for child elements.

OnChildDesiredSizeChanged(UIElement)

UIElementBir değişiklik tarafından barındırılan bir türetilmiş sınıf olduğunda çağırılır IContentHost DesiredSize .Called when a UIElement-derived class which is hosted by a IContentHost changes its DesiredSize.

Şunlara uygulanır