IInputElement.GotKeyboardFocus Olay

Tanım

Klavye bu öğeye odaklandığında gerçekleşir.Occurs when the keyboard is focused on this element.

public:
 event System::Windows::Input::KeyboardFocusChangedEventHandler ^ GotKeyboardFocus;
event System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventHandler GotKeyboardFocus;
member this.GotKeyboardFocus : System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventHandler 
Event GotKeyboardFocus As KeyboardFocusChangedEventHandler 

Olay Türü

KeyboardFocusChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.