IInputElement.GotStylusCapture Olay

Tanım

Öğe ekran kalemini yakaladığında gerçekleşir.Occurs when the element captures the stylus.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ GotStylusCapture;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler GotStylusCapture;
member this.GotStylusCapture : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event GotStylusCapture As StylusEventHandler 

Olay Türü

StylusEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Bir öğe ekran kalemini yakaladığında, imleç sınırlarının dışında olsa bile bu öğe, ekran kalemi girişi alır.When an element captures the stylus, that element receives stylus input even if the cursor is outside its bounds. Ekran kalemi genellikle bu şekilde, sürükle ve bırak işlemleri sırasında yakalanır ve sürükle ve bırak işleminin bırakma eylemi gerçekleşene kadar yakalamayı korur.The stylus is typically captured in this manner only during drag-and-drop operations, and retains capture until the drop action of the drag-and-drop operation occurs.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.