IInputElement.KeyDown Olay

Tanım

Klavye bu öğeye odaklandığı sırada bir tuşa basıldığında gerçekleşir.Occurs when a key is pressed while the keyboard is focused on this element.

public:
 event System::Windows::Input::KeyEventHandler ^ KeyDown;
event System.Windows.Input.KeyEventHandler KeyDown;
member this.KeyDown : System.Windows.Input.KeyEventHandler 
Event KeyDown As KeyEventHandler 

Olay Türü

KeyEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.