IInputElement.LostKeyboardFocus Olay

Tanım

Klavye artık bu öğeye odaklanmadıysa oluşur.Occurs when the keyboard is no longer focused on this element.

public:
 event System::Windows::Input::KeyboardFocusChangedEventHandler ^ LostKeyboardFocus;
event System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventHandler LostKeyboardFocus;
member this.LostKeyboardFocus : System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventHandler 
Event LostKeyboardFocus As KeyboardFocusChangedEventHandler 

Olay Türü

KeyboardFocusChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.