IInputElement.MouseLeftButtonUp Olay

Tanım

Fare işaretçisi öğenin üzerindeyken farenin sol düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.Occurs when the left mouse button is released while the mouse pointer is over the element.

public:
 event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ MouseLeftButtonUp;
event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler MouseLeftButtonUp;
member this.MouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Event MouseLeftButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Olay Türü

MouseButtonEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.