IInputElement.PreviewMouseMove Olay

Tanım

Fare işaretçisi öğenin üzerindeyken fare işaretçisi değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the mouse pointer moves while the mouse pointer is over the element.

public:
 event System::Windows::Input::MouseEventHandler ^ PreviewMouseMove;
event System.Windows.Input.MouseEventHandler PreviewMouseMove;
member this.PreviewMouseMove : System.Windows.Input.MouseEventHandler 
Event PreviewMouseMove As MouseEventHandler 

Olay Türü

MouseEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.