IInputElement.PreviewStylusDown Olay

Tanım

Ekran kalemi bu öğenin üzerindeyken çizim tablasına dokunduğunda gerçekleşir.Occurs when the stylus touches the digitizer while over this element.

public:
 event System::Windows::Input::StylusDownEventHandler ^ PreviewStylusDown;
event System.Windows.Input.StylusDownEventHandler PreviewStylusDown;
member this.PreviewStylusDown : System.Windows.Input.StylusDownEventHandler 
Event PreviewStylusDown As StylusDownEventHandler 

Olay Türü

StylusDownEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.