IInputElement.PreviewStylusInAirMove Olay

Tanım

Ekran kalemi bir öğenin üzerine geldiğinde ve çizim tablasına dokunmadan gerçekleşir.Occurs when the stylus moves over an element, but without touching the digitizer.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ PreviewStylusInAirMove;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler PreviewStylusInAirMove;
member this.PreviewStylusInAirMove : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event PreviewStylusInAirMove As StylusEventHandler 

Olay Türü

StylusEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.