IInputElement.PreviewStylusOutOfRange Olay

Tanım

Ekran kalemi çizim tablasından algılanamayacak kadar uzak olduğunda gerçekleşir.Occurs when the stylus is too far from the digitizer to be detected.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ PreviewStylusOutOfRange;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler PreviewStylusOutOfRange;
member this.PreviewStylusOutOfRange : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event PreviewStylusOutOfRange As StylusEventHandler 

Olay Türü

StylusEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.