IInputElement.StylusButtonDown Olay

Tanım

Ekran kalemi bu öğenin üzerindeyken ekran kalemi düğmesine basıldığında gerçekleşir.Occurs when the stylus button is pressed while the stylus is over this element.

public:
 event System::Windows::Input::StylusButtonEventHandler ^ StylusButtonDown;
event System.Windows.Input.StylusButtonEventHandler StylusButtonDown;
member this.StylusButtonDown : System.Windows.Input.StylusButtonEventHandler 
Event StylusButtonDown As StylusButtonEventHandler 

Olay Türü

StylusButtonEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.