IInputElement.StylusLeave Olay

Tanım

Ekran kalemi imleci öğenin sınırları dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when the stylus cursor leaves the bounds of the element.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ StylusLeave;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler StylusLeave;
member this.StylusLeave : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event StylusLeave As StylusEventHandler 

Olay Türü

StylusEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.