IInputElement.TextInput Olay

Tanım

Bu öğe bir cihazdan bağımsız şekilde metin aldığında gerçekleşir.Occurs when this element gets text in a device-independent manner.

public:
 event System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ TextInput;
event System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler TextInput;
member this.TextInput : System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler 
Event TextInput As TextCompositionEventHandler 

Olay Türü

TextCompositionEventHandler

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.