DrawingAttributes.Color Özellik

Tanım

Bir rengini alır veya ayarlar Stroke .Gets or sets the color of a Stroke.

public:
 property System::Windows::Media::Color Color { System::Windows::Media::Color get(); void set(System::Windows::Media::Color value); };
public System.Windows.Media.Color Color { get; set; }
member this.Color : System.Windows.Media.Color with get, set
Public Property Color As Color

Özellik Değeri

Color

' In rengi Stroke .The color of a Stroke.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, özelliğinin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir Color .The following example demonstrates how to set the Color property. Örnek InkCanvas , uygulamanızın çağrılan ve inkCanvas1 DrawingAttributes ve olarak adlandırılan iki nesne olduğunu varsayar inkDA highlighterDA .The example assumes that your application has an InkCanvas called inkCanvas1, and two DrawingAttributes objects called inkDA and highlighterDA. Tüm örnek için bkz DrawingAttributes . sınıfa genel bakış.For the complete example, see the DrawingAttributes class overview.

// Set up the DrawingAttributes for the pen.
inkDA = new DrawingAttributes();
inkDA.Color = Colors.SpringGreen;
inkDA.Height = 5;
inkDA.Width = 5;
inkDA.FitToCurve = false;
inkDA.StylusTipTransform = new Matrix(1, 0, 0, 5, 0, 0);

// Set up the DrawingAttributes for the highlighter.
highlighterDA = new DrawingAttributes();
highlighterDA.Color = Colors.Orchid;
highlighterDA.IsHighlighter = true;
highlighterDA.IgnorePressure = true;
highlighterDA.StylusTip = StylusTip.Rectangle;
highlighterDA.Height = 30;
highlighterDA.Width = 10;

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes = inkDA;
' Set up the DrawingAttributes for the pen.
inkDA = New Ink.DrawingAttributes()
With inkDA
  .Color = Colors.SpringGreen
  .Height = 5
  .Width = 5
  .FitToCurve = True
  .StylusTipTransform = New Matrix(1, 0, 0, 1, 20, 0)
End With

' Set up the DrawingAttributes for the highlighter.
highlighterDA = New Ink.DrawingAttributes()
With highlighterDA
  .Color = Colors.Orchid
  .IsHighlighter = True
  .IgnorePressure = True
  .StylusTip = StylusTip.Rectangle
  .Height = 30
  .Width = 10
End With

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes = inkDA

Açıklamalar

XAML Metni KullanımıXAML Text Usage

Bu özellik genellikle XAML 'de kullanılmaz.This property is not typically used in XAML.

Şunlara uygulanır