DrawingAttributes.GetHashCode Yöntem

Tanım

Belirli bir tür için karma işlevi olarak görev yapar.Serves as a hash function for a particular type.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

Geçerli için bir karma kod Object .A hash code for the current Object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.